Arakis Telco

space

V rámci našich služeb nabízíme

  • Budujeme metropolitní sítě pro poskytovatele internetu
  • Provádíme kompletní nebo částečnou správu a monitoring
  • Nasazení námi vyvinutého informačního systému pro řízení sítě
  • Konzultace pro rozvoj sítí

Počítačové sítě

  • Návrhy a instalace sítí, správa sítí a síťových prvků, mailserverů, kompletní řešení místních sítí na bázi Windows, Linux
  • Technická podpora a konzultace
  • Zajištění zázemí, budování a správa metropolitních sítí pro menší a střední poskytovatele internetu
  • Vlastní optické trasy a optická vlákna našich partnerů. Provozování rádiových pojítek z našich optických uzlů v bezlicenčním pásmu 5, 10, 17 Ghz, popř. spoje provozované na základě udělené licence ČTÚ v pásmu 11 GHz
  • Člen sdružení IP4ISP, z.s.p.o.
  • Způsobilost k poskytování internetových služeb na základě osvědčení o registraci č. 4518 vydané Českým telekomunikačním úřadem

Poskytovatelé internetu

Naše společnost nabízí kvalitní zázemí pro budování a správu metropolitních sítí pro menší a střední poskytovatele internetu.

Soubory ke stažení