Pozor: změna sídla společností Arakis, s.r.o. a Arakis automation, s.r.o. na adresu:
Třebínská 1758/11, České Budějovice, 370 05. Více v kontaktech.
 • Nhcar
 • Prague food festival
 • Horní Hájek
 • Lybar
 • Salus
 • Litec Klub
 • Bm Servis
 • Kubešovo Vydavatelství
 • RallyCross
 • Grand-restaurant
Služby

Správa sítí a připojení

V rámci našich služeb nabízíme:

 • budujeme metropolitní sítě pro poskytovatele internetu
 • provádíme kompletní nebo částečnou správu a monitoring
 • nasazení námi vyvinutého informačního systému pro řízení sítě
 • konzultace pro rozvoj sítí

Počítačové sítě

 • Návrhy a instalace sítí, správa sítí a síťových prvků, mailserverů, kompletní řešení místních sítí na bázi Windows, Novell a Linux
 • Technická podpora a konzultace
 • Zajištění zázemí, budování a správa metropolitních sítí pro menší a střední poskytovatele internetu
 • Vlastní optické trasy a optická vlákny našich partnerů Provozování “ rádiová pojítka z našich optických uzlů v bezlicenčním pásmu 5, 10 Ghz, popř. spoje provozované na základě udělené licence ČTÚ v pásmu 11GHz
 • Člen sdružení IP4ISP
 • Servisních partnerů pro spoje Orcave (Miracle)
 • způsobilost k poskytování internetových služeb na základě osvědčení o registraci č. 2890 vydané Českým telekomunikačním úřadem

Poskytovatelé internetu

Naše společnost nabízí kvalitní zázemí pro budování a správu metropolitních sítí pro menší a střední poskytovatele internetu.

Internet, připojení

V oblasti poskytování internetu se naše společnost stala členem a spoluvlastníkem konsorcia IP4ISP z.s.p.o., jehož prostřednictvím jsme propojeni do internetu. Provozujeme rozsáhlou síťovou infrastrukturu postavenou na 10 Gbps platformách Cisco 4900M a EdgeCore ES4626. Páteř naší sítě je umístěna v Praze v datacentru Sitel s přímým propojením do uzlu NIX a zahraničního tranzitu. Ze Sitelu máme přímé propojení optickým vláknem (L2 okruh nebo DWDM) do jednotlivých měst, kde poskytujeme naše služby. Naše další centrum sítě je v Českých Budějovicích, kde současně provozujeme i optickou metropolitní síť. Tato centra v Praze a v Českých Budějovicích jsou propojena dvěma geograficky nezávislými vzájemně zálohovanými datovými okruhy.

Metropolitní síť v Českých Budějovicích je aktuálně tvořena vlastními optickými trasami, dále optickými vlákny našich partnerů. Naše centrální uzly sítě jsou umístěné v objektech PVT a Gomel. V současné době provozujeme takto optickou páteř v délce cca 40 km. Celá páteřní síť je budována do kruhu jako ochrana proti přerušení vlákna. Používáme protokol MSTP, který v případě poruchy rekonverguje síť v řádu sekund.

Přípojky k metropolitní síti realizujeme na optickém vlákně na portu 100/1000 MBps. V místech, kde není možnost realizovat naši optickou přípojku přímo, využíváme pro „poslední míli“ rádiová pojítka z našich optických uzlů v bezlicenčním pásmu 5, 10 Ghz, popř. spoje provozované na základě udělené licence ČTÚ v pásmu 11GHz.

Naše společnost je jedním ze šesti servisních partnerů pro spoje Orcave na území ČR, tj. udržujeme stále skladem rezervní techniku pro všechny typy vyráběných spojů. Tato skutečnost nám umožňuje velice rychle servisovat jakýkoliv spoj způsobem výměny jednotky.

Celou páteřní síť i jednotlivé naše přípojky aktivně monitorujeme v dohledovém centru sítě. V případě poruchy jsou naši technici schopni zahájit řešení problému nejpozději do 4 hod. od vzniku poruchy, v naprosté většině případů však reagujeme bezprostředně po jejím vzniku.

Mezi největší odběratele našich služeb patří metropolitní sítě, tj. menší a střední poskytovatelé internetu, kde jsme realizovali internetové přípojky přímo nebo prostřednictvím našich subdodavatelů (ČDT, Dial Telecom a další). Naše služby jsme takto schopni poskytovat na území celé České republiky. Kapacita přípojek se již počítá v řádu gigabitů a počty připojených uživatelů na tisíce.

V segmentu business zákazníků poskytujeme garantované internetové přípojky s dostupností 99,5% včetně VoIP hlasových služeb. V případě požadavku 100% dostupnost internetu realizujeme i záložní spoj „poslední míle“ k zákazníkovi do druhého nezávislého přístupového uzlu.

V neposlední řadě se zaměřujeme na poskytování širokopásmového internetu do škol a školských institucí. Součástí našich přípojek je aplikace speciálně vyvinutá do školního prostředí, která zajišťuje řízení rychlostí, monitoring, blokaci nevhodného obsahu www stránek, kontrolovaný provoz wifi hotspotů a mnohé další.

V segmentu domácností poskytujeme v Českých Budějovicích internet pod značkou BezdrevNET. Zaměřujeme se především na budování kombinace optických FTTB/FTTH sítí.

Jako první v Jihočeském kraji nabízíme k optickým přípojkám televizi IPTV v HD rozlišení ve spolupráci s partnerem RIOMEDIA. Od běžné kabelové televize se naše služba odlišuje širší programovou nabídkou a zejména tzv. nelineárními službami. Tj. uživatel může např. sledovat jakýkoliv pořad 7 dní nazpět. Běžně dostupná je i virtuální videopůjčovna a osobní archiv.

Jako doplňkovou službu k internetovým přípojkám jsme schopni poskytnout web a mail hosting v jakékoliv kapacitě přímo na našich serverových farmách (vlastníme a provozujeme za tímto účelem 20 hostingových serverů). Naše servery jsou umístěny na páteři českého internetu ve třech profesionálních geograficky nezávislých housingových centrech.

Způsobilost k poskytování internetových služeb jsme získali na základě osvědčení o registraci č. 2890 vydané Českým telekomunikačním úřadem.

Návrh a instalace

Správa a údržba

Potřebujete partnera, aby spravoval vaše firemní počítačové sítě a vy abyste se mohli plně soustředit na práci ve vašem oboru? Nejste si jistí, jestli je vaše počítačová síť dobře zabezpečena a zda Vám nehrozí např. ztráta dat, virová nákaza apod.?

V rámci naší spolupráce vám zajistíme následující služby:

 • Zabezpečení sítě proti útokům z vnějšku – firewall s prvky IDS
 • Nastavení a správa uživatelských práv
 • Nastavení zálohování a ochrany dat
 • Antivirová kontrola
 • Monitoring celé soustavy
 • Smluvní servis s garantovanou dobou zásahu v případě poruchy

Systém pro správu a řízení sítě INF

INF je robustní modulární informační systém zajišťující vazbu mezi infrastrukturou sítě a uživateli, kteří ji využívají s komfortní možností celkové správy. Aplikace jako celek je portována do stabilního síťového prostředí na bázi OS FreeBSD.

Hlavní vlastnosti:

 • Komfortní WWW rozhraní - přístup do INF na základě přihlášení a přiděleného oprávnění, šifrování https, možnost měnit barevné zobrazení interface, možnost implementace jiné jazykové mutace
 • Evidence topologie síťové infrastruktury, tj. portály, routery, access pointy
 • Evidence veřejných i neveřejných IP adres a MAC adres
 • Evidence uživatelů, slučování do skupin podle shodných vlastností
 • DHCP, DNS server
 • QoS - řízení rychlostí upload/download do úrovně uživatele bez nebo v závislosti na dvouúrovňovém limitu objemu přenesených dat
 • Vyhodnocování objemu přenesených dat na denní bázi, grafická reprezentace
 • Evidence plateb, komunikace s bankou, automatické párování plateb k uživateli. Blokace / deblokace uživatele v závislosti na nastaveném minimálním saldu
 • Monitoring sítě - sledování provozu jednotlivých uzlů sítě, zobrazení v grafu
 • Rozšiřitelnost až na 5 portálů, tj. cca 5000 uživatelů, 1 gbps síťového provozu

Proč pro řízení sítě používat INF:

 • Automatizace konfigurace - Je nutné přidat další ip adresu uživateli? Změnit MAC adresu? Omezit rychlost? Není nic snazšího, stačí pouze zápis do INFu odkudkoliv bez jakékoliv znalosti dhcp serverů, arp tabulek a linuxu vůbec. Systém se již postará v definovaných intervalech o aktivaci změny v konfiguraci serverů sám.
 • Uživatelský interface vstupu dat - Konfiguraci sítě může provádět více osob přímo přes srozumitelné webové rozhraní bez znalosti prostředí Linux. INF provádí automaticky validaci vkládaných dat a zajišťuje aktualizaci textových konfiguračních souborů přímo na komponentech v síti.
 • Monitoring změn konfigurace - INF protokoluje prováděné změny v konfiguraci včetně osoby, data a času tak, aby bylo dohledatelné kdo, kdy a jakou změnu provedl.
 • Férovost - INF rozděluje vstupní konektivitu celé sítě mezi jednotlivé uživatele spravedlivě dle nastavených rychlostních limitů, doplňkově je možné prioritizovat VoIP a jiné interaktivní služby.
 • Informace pro uživatele - Uživatel se může kdykoliv podívat kolik dat aktuálně přenesl s přesností jedné hodiny, kolik přenesl dat včera, za aktuální měsíc, popř. rok. Dále má přehled kolik má předepsáno zaplatit, kolik uhradil a jaké má výsledné saldo. Volitelně je mu zobrazeno, zda je na něj aplikován rychlostní limit apod. To vše bez nutnosti přihlašování se do INFu.
 • Automatizace plateb - Systém denně načítá platby přímo z banky a páruje je dle variabilních symbolů přímo k uživateli. Zbývá jen přiřadit platby s nesprávným variabilním symbolem. Na základě těchto údajů systém provádí automaticky blokace neplatičů v definovaný den kontroly salda. A naopak jejich deblokaci v okamžiku vyrovnání salda. V okamžiku blokace se uživateli ukazuje při pokusu o přístup na jakoukoliv webovou stránku informace kolik má zaplatit.


Typy a specifikace použitých rozhraní v telekomunikační síti společnosti viz pdf

Všeobecné obchodní podmínky
Podmínky služby přenesitelnost telefonních čísel

Kontaktujte nás

Praha (Arakis Digital)

Přívozní 1064/2a
170 00 Praha 7 - Holešovice
Telefon: 283 883 398
Fax: 283 883 398
Ukázat na mapě

České Budějovice
(Arakis Telco)

Třebínská 1758/11
370 05 České Budějovice 2
Telefon: 387 410 817
Ukázat na mapě

Středohoří Podřipsko

Očkova 2
413 01 Roudnice nad Labem
Telefon: 474 774 666
 
Ukázat na mapě

Napište nám

Email:
Zpráva:
Kontrolní kód:
img_gen
 
Email musí mít správný formát.
 
Hawlett Packard Enterprise - Business Partner